Literární soutěž

Je tu VYHODNOCENÍ literárních soutěží pořádaných nakladatelstvím MOBA v roce 2013!

O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE
1. místo: Milan Růžička JEDNA MRTVOLA NAVÍC
2. místo: Michal Fieber/Karolina Svobodová: Veterinární vraždy
3. místo nebylo uděleno

BRNĚNSKÝ DUKÁT
1. místo: Jaroslav Čejka: ODCIZENÁ KRAJINA
2. místo: Marie Macková: Případ zlaté tabatěrky
3. místo nebylo uděleno

Letošní rok se sešlo opravdu velké množství rukopisů, stanovení prvního místa však bylo poměrně jednoduché a mezi redaktory panovala shoda. Vítězný rukopis Brněnského dukátu byl po dohodě s autorem vydán již letos (i vzhledem k autorově životnímu jubileu ;)). Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným! 

(pro info - obrázek viděn zde: https://500px.com/cardensdesign

<div .="" 3a="" 3d1="" 500px.com="" a="" ba="" back.="" by="" byl="" byla="" cash="" ce="" chcete-li="" danou="" dispozici="" dostatek="" e="" home.mcafee.com="" http:="" https:="" inovovat="" je="" k="" lem="" m="" mcafee="" mcballoonconfig="{" mclinkinfo="{" my="" n="" n.="" na="" nalezeny="" nce="" nebo="" nebyl="" nebyly="" no="" o="" odkaz="" ohodnocen.="" pip="false&premium=false&client_uid=2394336656&client_ver=3.6.6.121&client_type=IEPlugin&suite=false&aff_id=0&locale=cs_CZ&ui=1&os_ver=6.1.0.0" ,"domain_specifier":"","cclist":"{}","displayurl":"http:="" cardensdesign&h="paqhhyubt&enc=azm...&quot;}&quot;&quot;" pkgid="284&culture=cs-CZ&cid=74909" ,"display":true},"categories":{"147":"mediální"="" postupujte="" rizika="" rizika.="" s="" secure="" siteadvisor="" sites="" skat="" software="" st="" store="" style="margin-left: 2px; position: relative; display: inline; cursor: pointer; width: 16px; height: 16px; float: none; padding: 0px;" t="" te="" tento="" to="" vu="" www.siteadvisor.com="" zet="">  
)